Pakalpojumi

 

Finanšu pārskatu revīzija

Mēs veicam finanšu pārskatu, kas sagatavoti saskaņā ar Latvijas likumdošanas prasībām vai Starptautisko finanšu pārskatu standartu prasībām, revīziju. revīziju veicam saskaņā ar starptautiskajiem revīzijas standartiem. Revidents izsaka atzinumu par uzņēmuma finanšu pārskatiem un uzņēmuma darbības rezultātiem. Revīzijas darba gaitā mēs informējam uzņēmuma vadību par konstatētajām nepilnībām un sniedzam ieteikumus grāmatvedības uzskaites pilnveidošanā.

 

Īpaša mērķa revīzijas un radniecīgie pakalpojumi

Mēs veicam īpaša mērķa revīzijas, sniedzot apliecinājuma uzdevumu un saskaņoto procedūru pakalpojumus un ziņojumus.

 

Finanšu un biznesa konsultācijas

Pēc klienta pieprasījuma mēs sniedzam konsultācijas par finanšu uzskaiti un citu klientu interesējošo tematiku.

 

Nodokļu konsultācijas

Mēs sniedzam nodokļu konsultācijas komersantiem, piedāvājot vispusīgu atbalstu konkrētu nodokļu problēmu risināšanai, kā arī piedāvājam konstruktīvus nodokļu plānošanas risinājumus nākotnei.

 

Īpaša mērķa revīzijas un radniecīgie pakalpojumi

Mēs veicam īpaša mērķa revīzijas, sniedzot apliecinājuma uzdevumu un saskaņoto procedūru pakalpojumus un ziņojumus.