Par mums

 

Sabiedrība „AUDITS A.S.” dibināta 2001. gada 20. februārī. SIA „AUDITS A.S.” ir licencēta zvērinātu revidentu komercsabiedrība, kas reģistrēta Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas Zvērinātu revidentu komercsabiedrību reģistrā, ar licences Nr. 27.

Mēs organizējam mūsu profesionālo darbu ievērojot Starptautiskos revīzijas un apliecinājuma uzdevumu standartus un labāko profesionālo praksi.

SIA „ AUDITS A.S.” darbojas speciālisti ar labām zināšanām un starptautisku pieredzi revīzijā un konsultēšanā. Mūsu pieeja revīzijai balstās uz regulāru kontaktu uzturēšanu ar klientiem, tādējādi veicinot labāku izpratni par klienta uzņēmējdarbību, problēmām un riskiem.